Polska pomoc

Polska pomoc dla Mołdawii w walce z COVID19

Cały świat walczy z COVID19. Polska nie tylko dba o własnych obywateli, ale wspiera także państwa sąsiadujące oraz kraje Partnerstwa Wschodniego. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokonuje analizy sytuacji, aby niesione wsparcie było celowe i skuteczne.

7 maja 2020 roku miała miejsce rozmowa telefoniczna Ministra Jacka Czaputowicza z Olegiem Țulea, Ministrem Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Mołdawii, w czasie której jednym z tematów rozmowy były właśnie działania związane walką z pandemią COVID-19.

Jeszcze w marcu 2020 roku Przedstawicielstwo Fundacji Solidarności Międzynarodowej dostosowało plan działań do wsparcia walki z pandemią COVID-19, m.in. w Mołdawii. Uruchomiło Fundusz Kryzysowy do działań interwencyjnych (Emergency Fund), w tym na zakup środków ochrony i sprzętu medycznego oraz dostosowało mechanizmy współpracy z partnerami lokalnymi. Wartość Funduszu wynosi 50 000 EUR. Są to środki m. in. na wsparcie lokalnych przedsiębiorców w przekształcenie ich działań i w ten sposób uratowanie miejsc pracy.

Dobrym przykładem pokazującym znaczenie pomocy jest lokalna perfumeria, która  zmodyfikowała swoją ofertę po wybuchu pandemii. Rozpoczęła produkcję płynu dezynfekującego środka, na który zapotrzebowanie w obecnej sytuacji jest bardzo duże i dzięki temu utrzymała produkcję i zatrudnienie.

Dotychczas w ramach Funduszu zakupiono:

• 16.380 maseczek ochronnych;

• 800 kombinezonów ochronnych;

• 3.800 litrów płynu dezynfekującego;

oraz 50 rozpylaczy i 27 sztuk drobnego sprzętu medycznego (pojemniki medyczne, termometry bezdotykowe, lampy antybakteryjne).

W oficjalnym przekazaniu ze strony polskiej uczestniczyli Ambasador RP w Kiszyniowie Bartłomiej Zdaniuk oraz dyrektor Przedstawicielstwa Fundacji Solidarności Międzynarodowej (FSM) w Mołdawii Tomasz Horbowski, a Mołdawian reprezentowali ministrowie Marina Golovaci oraz Alexandra Holostenco z Ministerstwa Zdrowia Pracy i Ochrony Społecznej. Wymieniony sprzęt został przekazany pod koniec kwietnia i trafił bezpośrednio do lokalnych placówek zdrowia m.in. w Jedyńcach (Edineti), Komracie (Comrat) oraz Taraklii (Taraclia), a także w Naddniestrzu.

Z kolei pierwszy koncentrator tlenu jeszcze w marcu br. został dostarczony do Szpitala Zakaźnego im. Toma Ciorba w Kiszyniowie. Ze środków Funduszu zakupiono również 37 koncentratorów tlenu, w tym 10 sztuk o pojemności 10 litrów oraz 27 sztuk o pojemności 5 litrów. Zakupione w Turcji urządzenia zostaną przekazane mołdawskim szpitalom (m.in. Cahul, Comrat, Bielce oraz 2 szt. do Naddniestrza) w partnerstwie z Ministerstwem Zdrowia Pracy i Ochrony Społecznej.

Przeprowadzenie większości działań było możliwe  w tak krótkim czasie jedynie dzięki zaangażowaniu Lokalnych Grup Działania, które Polska pomoc wspiera nieprzerwanie od kilku lat. Dzięki zmianie profilu działalności lokalnych przedsiębiorców (miejscowa perfumeria, zakłady krawieckie) uratowano miejsca pracy i utrzymano produkcję.

Przekazane wsparcie jest kontynuacją świadczonej od wielu lat pomocy rozwojowej, oraz wzmacnia efekty wcześniejszych projektów dotychczasowych beneficjentów Polskiej pomocy oraz sektor prywatny.

Przedstawicielstwo FSM w Mołdawii rozpoczęło działalność w 2013 roku, w oparciu o Memorandum of Understanding które zostało podpisane przez MSZ RP oraz ówczesne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Republiki Mołdawii.

Przedstawicielstwo działa na rzecz wsparcia rozwoju lokalnego w Mołdawii, głównie poprzez pilotaż europejskich instrumentów rozwojowych w taki sposób, by upodmiotowiły mieszkańców oraz przekładały się na konkretną zmianę rozwojową (wsparcie przedsiębiorstwa, polepszenie warunków życia etc.).

Więcej o działalności Przedstawicielstwa Fundacji Solidarności Międzynarodowej w Mołdawii pod adresem https://solidarityfund.md

w górę