Polska pomoc

Polska Pomoc wspiera szpital ginekologiczno-położniczy w Betlejem

Przekazane specjalistyczne łóżko umożliwi personelowi szpitala "Shepherd Hospital" w Beit Sahour (Betlejem) przyjmowanie trudnych porodów oraz poprawi opiekę zdrowotną w nagłych przypadkach dla ciężarnych kobiet i noworodków z obszaru Betlejem.

W dniu 5 listopada 2013 r. Pierwsza Dama, Pani Anna Komorowska, dokonała uroczystego przekazania wielofunkcyjnego stołu operacyjnego podczas zakończenia wdrażania projektu pt. „Poprawa jakości usług zdrowotnych dla kobiet ciężarnych i niemowląt w dystrykcie betlejemskim poprzez wyposażenie szpitala położniczego w specjalistyczny sprzęt medyczny”  realizowanego przez Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah w ramach systemu małych grantów. Projekt rozwojowy, który wpisuje się w realizację Milenijnych Celów Rozwoju (MDG4: Zmniejszenie wskaźnika umieralności dzieci i MGD5: Poprawa stanu zdrowia kobiet ciężarnych) sfinansowany został z dotacji w wysokości ok. 12 tys. euro przekazanej ze środków pomocowych MSZ. „Do szpitala ginekologiczno-położniczego, przekazaliśmy łóżko wielofunkcyjne, na którym będzie można przeprowadzać cesarskie cięcia i przyjmować trudniejsze porody”, powiedziała Pani Prezydentowa. 

Rosnące bariery finansowe związane z wysokim poziomem bezrobocia i ubóstwa oraz pogarszającą się sytuacją ekonomiczną w coraz większym stopniu ograniczają dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej na Zachodnim Brzegu. Wysokie ceny świadczeń zdrowotnych oraz niejednokrotnie chęć zaoszczędzenia pieniędzy sprawiają, że kobiety często decydują się na rezygnację m.in. z opieki prenatalnej w sytuacji braku nagłego zagrożenia dla zdrowia. W ubiegłym roku w szpitalu Shepherd Hospital, obsługującym rejon zamieszkiwany przez ok. 200 tys. osób, przy niewielkiej obsadzie 24 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu, przeprowadzono ponad 370 operacji ogólnych, 390 procedur ginekologicznych oraz odebrano 755 porodów. Wśród pacjentów szpital cieszy się opinią placówki udzielającej wysokiej jakości opiekę zdrowotną oraz pobierającą niskie opłaty za usługi medyczne. Przekazanie specjalistycznego sprzętu, przyczyni się nie tylko do poprawy opieki zdrowotnej matek i noworodków z obszaru Betlejem, ale zwiększy także dostęp w regionie do specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej dla kobiet, które dotychczas odsyłane były do pobliskich szpitali.

Autonomia Palestyńska jest jednym z priorytetowych kierunków polskiej pomocy rozwojowej. W 2013 r. MSZ dofinansowało w kwocie blisko 1,5 mln zł ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową realizację 9 projektów rozwojowych wdrażanych przez polskie NGO i Biuro Przedstawiciela RP w Ramallah na obszarze Zachodniego Brzegu Jordanu. Zgodnie z zapisami Planu współpracy rozwojowej w 2014 r., wartość dwustronnej pomocy rozwojowej przeznaczonej dla Autonomii Palestyńskiej zwiększona została o 250 tys. zł (wzrost o 17% w porównaniu z 2013 r.) i osiągnie wysokość 1,7 mln zł.

w górę

Tagi