Polska pomoc

 

Polepszenie możliwości edukacyjnych dzieci ze Strefy Gazy poprzez poprawę infrastruktury szkoły Al Zaytoun w Gazie

Gaza usytuowana jest w południowej części Palestyny. Populacja wynosi 1,8 miliona osób, z czego jedynie 0,05% stanowią katolicy. Jest to jeden z najgęściej zaludnionych rejonów na świecie, który boryka się z wieloma problemami społecznymi, m.in. wysokim stopniem bezrobocia. W tym rejonie znajduje się Al Zaytoun School Compound – kompleks obejmujący parafię ze szkołą i przedszkolem.

Z powodu konfliktu w lipcu 2014 roku szkoła, parafia i najbliższe tereny zostały pozbawione prądu na 15 dni. Niektóre budynki uległy zniszczeniu w wyniku bombardowania pobliskich domów. Sytuacja ośrodka jest krytyczna pod względem zarówno infrastruktury jak i bezpieczeństwa. Szkoła wymaga renowacji dla zapewnienia bezpiecznych warunków nauczania. Zniszczone zostały elementy elewacji, płytki, dach, drzwi i okna. Wymienić należy również wszelkie zepsute elementy wyposażenia łazienek. W szkole brakuje miejsca aby rozpocząć nauczanie dla klas 11 i 12.

Polepszenie możliwości edukacyjnych dzieci ze Strefy Gazy poprzez poprawę infrastruktury szkoły Al Zaytoun w Gazie

Projekt zaplanowano na okres od 20 czerwca do 31 grudnia 2016 r. Przeprowadzony zostanie we współpracy Biura Przedstawicielstwa RP w Ramallah z episkopatem Jeruzalem (The Latin Patriarchate of Jerusalem). Jego głównym celem jest renowacja kompleksu Al Zaytoun School Compound, który zapewnia edukację osób poszkodowanych w wyniku konfliktów zbrojnych, bez względu na ich pochodzenie, płeć czy wyznanie.

W ramach projektu zaplanowano renowację dwóch budynków szkoły, poprawienie stanu klas i biur oraz zatrudnienie wykwalifikowanych nauczycieli. Prace remontowe zakładają m.in. naprawę przeciekającego dachu, wymianę okien i drzwi, zamontowanie rozdzielnic prądu, zakup sprzętu do nauczania przedmiotów ścisłych oraz telewizora i laptopa.

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będzie 385 uczniów z dzielnicy Al. Zaytoun i pobliskich terenów, nauczyciele oraz cała lokalna społeczność.

Polepszenie możliwości edukacyjnych dzieci ze Strefy Gazy poprzez poprawę infrastruktury szkoły Al Zaytoun w Gazie

Projekt został zrealizowany w okresie od 3 sierpnia do 15 grudnia 2016 roku. Jego głównym celem była poprawa dostępu do edukacji wśród dzieci w Gazie poprzez renowację infrastruktury szkolnej. W ramach projektu przeprowadzono renowację budynków szkoły, m.in. ocieplono dach i ściany, naprawiono okna, bramy i drzwi, zainstalowano szafki i toalety. Dodatkowo zamontowano kamery na budynkach kompleksu w celu zapewniania większego bezpieczeństwa.

Jego beneficjentami są przede wszystkim uczniowie szkoły i przedszkola, wikary parafii rzymsko-katolickiej i dwa domy zakonne znajdujące się w tym samym kompleksie. Projekt zapewni im bezpieczeństwo i możliwość dalszego służenia społeczności chrześcijańskiej w Gazie.

Projekt został dofinansowany ze środków Polskiej pomocy grantem w wysokości ok. 120 000PLN (28 500 EUR), a jego całkowita wartość wyniosła ok. 750 000 PLN (180 000 EUR). Na potrzeby kalkulacji przyjęto kurs 1 EUR = 4,1749 PLN.