Polska pomoc

Podzamcze wierzy w lepszą przyszłość

Podzamcze, jedna z najstarszych dzielnic Lwowa, która może poszczycić się historycznym układem urbanistycznym, zabytkami kultury materialnej oraz pamięcią o dziedzictwie żydowskim. Z drugiej strony to część miasta o robotniczym charakterze, zdegradowana i wymagająca znaczących inwestycji. Do niedawna była postrzegana jako nieatrakcyjny obszar mieszkaniowy, zamieszkany głównie przez ludzi uboższych, którzy nie są w stanie utrzymać nawet swoich mieszkań, nie mówiąc o nowych inicjatywach.

Na szczęście obraz Podzamcza zmienia się w ostatnich latach, między innymi dzięki projektom programu polskiej pomocy rozwojowej, realizowanym przez krakowski Instytut Rozwoju Miast (IRM). W 2011 roku we współpracy z Instytutem Miasta Lwowa przygotował on „Program rewitalizacji Lwowa – Podzamcze 2012-2015”. Dokument zakłada realizację szeregu, ograniczonych do skali, ale za to licznych
i zróżnicowanych tematycznie projektów. Ich celem, poza poprawą estetyki i funkcjonalności przestrzeni miejskiej jest rozbudzenie wśród mieszkańców nadziei, że ta dzielnica ma przed sobą perspektywę rozwoju, a oni sami duży wpływ na poprawę jakości swojego życia.

Pierwsze inwestycje rozpoczęły się w 2013 r. w ramach projektu „Rewitalizacja podwórek Podzamcza – profesjonalizacja zarządzania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi Lwowa: 2013”. Dokonano, przy znacznym udziale lokalnej społeczności, rewitalizacji trzech podwórek przy ul. Chmielnickiego oraz placu zabaw, a także odnowienia i uporządkowania przestrzeni Placu Krynicznego na przeciw stacji kolejowej Lwów – Podzamcze. Wykonano tekże trzy murale – graffiti. Przeprowadzono dziesiątki spotkań, szkoleń, konsultacji i negocjacji z mieszkańcami oraz władzami miasta. Pokazano polskie doświadczenia i rozwiązania. Jednak, jak mówi projektodawca „Najbardziej wartościowym rezultatem jest poczucie odpowiedzialności, które zrodziło się w trakcie wspólnego realizowania projektów oraz większe zainteresowanie swoim miejscem zamieszkania”.

W roku 2014 rewitalizowane są kolejne przestrzenie publiczne, odnawiane zabytkowe bramy w kamienicach, przygotowywane tablice informacyjne o najciekawszych obiektach Podzamcza. Trwa proces włączania lokalnej społeczności w działania, prowadzone są szkolenia. Nie jest łatwo, bo zabytkowe kamienice potrafią niemile zaskoczyć - w jednej z nich w trakcie prac urwał się balkon...

Wokół działań realizowanych w ramach polskiej pomocy na Podzamczu zaczęły pojawiać się nowe inicjatywy lokalnych organizacji czy społeczności. Powstało np. otwarte kino w nieczynnej fabryce powidła, jedno z wydawnictw zorganizowało kiermasz książek, mieszkańcy z własnej inicjatywy przygotowali program artystyczny na otwarcie odnowionego placu zabaw i organizują się, aby zapobiegać aktom wandalizmu. Jednak najciekawszą inicjatywą, której jednym z oficjalnych partnerów jest Instytut Rozwoju Miast jest festiwal sąsiadów na Podzamczu, zorganizowany przez organizację pozarządową IOTA. Dzielnicą zaczęły interesować się także lokalne i regionalne media, które ukazują przykłady dobrych praktyk.

Podzamcze już teraz zaczyna żyć coraz piękniejszym i bardziej przyjaznym życiem. Odzwierciedleniem tego są uśmiechy dzieci bawiących się na nowych placach zabaw, zaangażowanie zadowolonych mieszkańców i rodząca się w nich wiara, że mogą sami kształtować swoje otoczenie. W trudnej politycznie sytuacji na Ukrainie, w obliczu wielu zmian i niepewnej przyszłości, niewielkie inicjatywy pozwalające na polepszenie jakości życia mieszkańców oraz budowanie przekonania, że wiele można zdziałać wspólną pracą są niezwykle istotne.


Projekt Instytutu Rozwoju Miast z Krakowa pt. „Rewitalizacja dzielnicy Podzamcze we Lwowie 2014 – 2015 – etap III” (nr 371/2014). Kwota dotacji ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicnzych wyniosła 483 400 zł.

w górę

Tagi