Polska pomoc

Podsumowanie otwarcia wystawy w Brukseli

6 marca 2007 r. miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy pt. „Polska pomoc w obiektywie - Polish aid in focus" w Stałym Przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej w Brukseli.

Wystawę otworzył Pan Ambasador Jan Tombiński, szef Przedstawicielstwa, oraz Pan Andrzej Skrzydło, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej, którzy podkreślali nową istotną i niezwykle odpowiedzialną rolę Polski jako dawcy pomocy i uczestnika międzynarodowej współpracy na rzecz rozwoju.

W trakcie ceremonii otwarcia wystawy gościliśmy reprezentacje wszystkich instytucji unijnych: Komisji Europejskaiej (m.in. Dyrekcji Generalnej ds. Rozwoju, Dyrekcji Generalnej ds. Pomocy Humanitarnej oraz Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych), Rady Europejskiej (przedstawicieli państw członkowskich, a także przedstawicieli Sekretariatu Generalnego Rady) oraz Parlamentu Europejskiego. W uroczystości brali udział przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytutów naukowych (m.in. European Centre for Development Policy Management). Wystawę swoim udziałem zaszczycili również przedstawiciele państw biorców pomocy rozwojowej.

Podczas wystawy przedstawione zostały prezentacje multimedialne dotyczące programu polskiej pomocy oraz projektów realizowanych przez partnerów programu. Zaproszeni przez Departament Współpracy Rozwojowej przedstawiciele sektora pozarządowego oraz rządowego - Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne oraz Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli - odpowiadali na pytania dotyczące realizowanych projektów.

Wystawę można oglądać w Przedstawicielstwie do 13 marca 2007r.

w górę

Tagi