Polska pomoc

Podsumowanie konsultacji Planu współpracy rozwojowej w 2019 r.

W dniach 26 października – 13 listopada 2018 r. odbyły się konsultacje Planu współpracy rozwojowej w 2019 r.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych otrzymało uwagi do dokumentu od następujących podmiotów: Fundacji HumanDoc, Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, Polskiej Akcji Humanitarnej, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Fundacji Wschód, Klubu Inteligencji Katolickiej, Komisji Nadzoru Finansowego i Grupy Zagranica.

Przedstawiamy w formie tabelarycznej odpowiedzi MSZ na otrzymane uwagi i pytania oraz autopoprawki MSZ.

w górę

Tagi