Polska pomoc

Podsumowanie konferencji "Kryzys wodny na świecie"

9 listopada 2006 r. odbyła się konferencja prasowa prasowa pt. „Kryzys wodny na świecie", podczas której zaprezentowano Raport UNDP o Rozwoju Społecznym 2006 pt. „Więcej niż niedobór: władza, ubóstwo i globalny kryzys wodny".

Otwarcia konferencji dokonał pan Rafał Wiśniewski, Podsekretarz Stanu w MSZ. W swoim przemówieniu podkreślił, iż organizowana wspólnie przez MSZ, UNDP oraz PAH konferencja jest przykładem zacieśniającej się współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora rządowego, pozarządowego oraz agendy NZ ds. rozwoju.

Minister Wiśniewski zaznaczył, iż dla wielu obywateli naszego kraju nadal nie jest oczywiste, dlaczego Polska powinna udzielać pomocy innym krajom. Dane przedstawione w Raporcie o Rozwoju Społecznym jednoznacznie wskazują, że Polska należy do krajów o najwyższym poziomie rozwoju. Programowanie polityki oraz wzrost środków przeznaczonych na pomoc zagraniczną muszą iść w parze z poparciem społecznym dla działań pomocowych Polski.

Prezentacji Raportu dokonała pani Anna Darska, szefowa polskiego biura UNDP, która podkreśliła, iż wydawany rokrocznie Raport stanowi cenne źródło wiedzy o poziomie rozwoju na świecie. Zwróciła uwagę między innymi na fakt, iż problemem globalnym nie jest brak wody, lecz złe zarządzanie zasobami wodnymi.

Pan Jerzy Pomianowski, Dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej (DWR) MSZ, zaznaczył, że tegoroczny Raport poświęcony jest kwestii ściśle wiążącej się z Milenijnymi Celami Rozwoju. Dostęp do wody pitnej został zakwalifikowany jako priorytetowa dziedzina wsparcia w ramach polskiego programu pomocy rozwojowej już w 2003 roku. Pan Pomianowski zaprezentował działalność Departamentu pod kątem projektów związanych z infrastrukturą wodno-sanitarną. Podkreślił, że DWR, choć istnieje w MSZ stosunkowo niedługo (1,5 roku), musiał niezwykle poszerzyć zakres swojej działalności ze względu na coraz bardziej złożony zakres zadań oraz coraz większe środki przeznaczane na pomoc zagraniczną (w 2006 roku w dyspozycji MSZ znalazło się ponad 85 mln PLN).

Następnie pani Janina Ochojska, prezes Fundacji Polska Akcja Humanitarna, zaprezentowała działalności PAH w zakresie projektów wodno-sanitarnych, które, co zaznaczyła, stanowią jeden z głównych elementów programów pomocy zagranicznej realizowanych przez PAH (m.in. w Sudanie, na Sri Lance oraz w Czeczenii). Nową inicjatywą, realizowaną przy współfinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, są projekty realizowane w 2006 roku na terenie Autonomii Palestyńskiej: „Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Idhna, Gubernatorstwo Hebron" oraz „Polepszenie zaopatrzenia w wodę palestyńskich szkół w Dystrykcie Betlejem".

Raport jest dostępny w języku angielskim na stronie: http://hdr.undp.org/hdr2006/

Więcej informacji:

w górę

Tagi