Polska pomoc

Podsumowanie Europejskich Dni Rozwoju 2006

Przez cały tydzień w Brukseli miały miejsce wydarzenia poświęcone współpracy rozwojowej Unii Europejskiej, przede wszystkim z krajami Afryki.

Podczas forum na temat dobrego rządzenia, goszczącego dwa tysiące osób, w tym szefa Komisji Europejskiej - Jose Manuela Barroso, Komisarza ds. Rozwoju UE - Louisa Michela, szefa Banku Światowego - Paula Wolfowitza i Zastępcę Sekretarza Generalnego NZ -Marka Mallocha Browna oraz dwudziestu przywódców afrykańskich, toczyły się debaty na najbardziej aktualne tematy związane ze współpracą rozwojową. Europejskie Dni Rozwoju umożliwiły Polsce - nowemu dawcy pomocy - zaprezentowanie działalności w tej dziedzinie. Poprzez udział dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej, pana Jerzego Pomianowskiego, w debacie „Shifting Donor Paradigms" mogliśmy wymienić poglądy na temat sposobów zwiększenia efektywności pomocy rozwojowej i nowych instrumentów pomocowych.

Europejskie Dni Rozwoju stanowiły forum dyskusji, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Na stoiskach wystawienniczych, zorganizowanych w Global Village w hali Brussels Expo, zaprezentowano działalność kilkudziesięciu międzynarodowych, rządowych i pozarządowych agend zajmujących się pomocą rozwojową. Na stoisku Polski, zorganizowanym przez Departament Współpracy Rozwojowej MSZ, odwiedzający mogli zapoznać się z działaniami pomocowymi Polski w latach 2005 i 2006 oraz z systemem organizacji polskiej pomocy. Stoisko cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, tak wśród przedstawicieli agend rozwojowych pozostałych państw członkowskich UE, jaki i organizacji pozarządowych i partnerów z krajów Afryki.

W ramach Europejskich Dni Rozwoju odbywały się także liczne wydarzenia kulturalne, m.in. wystawa komiksu afrykańskiego, pokazy filmów afrykańskich oraz pokaz mody projektantów pochodzących z krajów Afryki.

Jednym z niezwykle istotnych, powiązanych z Europejskimi Dniami Rozwoju wydarzeniem, było Spotkanie Dyrektorów Generalnych UE ds. Rozwoju w dniach 14-15 listopada 2006 r. W spotkaniu wziął udział pan Andrzej Skrzydło, Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Rozwojowej. Główny temat dyskusji podczas spotkania stanowił Europejski Fundusz Rozwoju (EDF). Fundusz stanowi instrument pomocy rozwojowej Wspólnot Europejskich. Udział Polski w Funduszu przewidziany jest w 10 edycji (lata 2008-2013). Ponadto w trakcie spotkania poruszano kwestię Umowy o Partnerstwie Gospodarczym pomiędzy Wspólnotami Europejskimi a grupą krajów AKP (Afryki, Karaibów i Pacyfiku).

w górę

Tagi