Polska pomoc

Piąte posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

26 czerwca 2014 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się piąte posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej.

Na posiedzeniu, któremu przewodniczyła Pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Podsekretarz Stanu w MSZ, Rada zatwierdziła protokół z czwartego posiedzenia oraz zaopiniowała sprawozdania organów administracji rządowej z realizacji zadań z zakresu współpracy rozwojowej w 2013 r.

Członkowie Rady wymienili opinie na temat założeń Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020 oraz harmonogramu prac nad programem. W kolejnej części spotkania przedstawiciele MSZ poinformowali o zmianach w Planie współpracy rozwojowej w 2014 r., agendzie rozwojowej po 2015 r., działaniach MSZ w Ukrainie, ewaluacji programu polskiej współpracy rozwojowej, a także o Europejskim Roku na Rzecz Rozwoju.

Kolejne posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej zostało zaplanowane na wrzesień 2014 r. 

w górę

Tagi