Polska pomoc

Partnerstwo władz lokalnych dla rozwoju

Komisja Europejska zaprasza do składania projektów o partnerstwie między władzami lokalnymi w krajach Unii Europejskiej a władzami lokalnymi w krajach rozwijających się.

Aplikanci mogą przedstawić nowy lub nie starszy niż rok projekt, którego głównym celem będzie nawiązanie silnej więzi współpracy na rzecz rozwoju między jednostką terytorialną w UE a jednostką terytorialną w kraju rozwijającym się.

Wybrani uczestnicy zostaną zaproszeni na uroczystość podpisania swoich projektów-umów
o partnerstwie podczas Europejskich Dni Rozwoju, które w tym roku odbędą się w dniach 15-17 listopada w Strasburgu we Francji. Komisja Europejska pokryje koszty podróży i pobytu w Strasburgu uczestników zwycięskich projektów reprezentujących partnerów z krajów rozwijających się.

Zgłoszenia projektów należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: devtwinning@ec.europa.eu do dnia 20 września 2008 r.

Więcej informacji na temat zasad składania projektów oraz list Louisa Michela, Komisarza UE ds. Rozwoju i Pomocy Humanitarnej nt. partnerstwa miast bliźniaczych do pobrania ze strony Europejskich Dni Rozwoju http://www.eudevdays.eu

w górę

Tagi