Polska pomoc

 

Opieka stomatologiczna dla misji Abong Mbang w Kamerunie - kontynuacja projektu 1319/2011

W projekcie realizowanym w okresie 10 czerwca – 31 grudnia 2012 r. w Abong Mbang i okolicznych wioskach w Kamerunie wzięło udział dwóch wolontariuszy. Jeden z nich odbył cztery wyjazdy krótkoterminowe (15 czerwca – 8 lipca, 25 sierpnia – 1 września, 22 – 30 października, 25 – 31 grudnia), drugi przebywał na miejscu od 29 września do  31 grudnia 2012 roku. Wykonawcą projektu była Fundacja Pomocy Humanitarnej "Redemptoris Missio", a partnerem lokalnym Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana.

Działania były kontynuacją projektu z poprzedniego roku, i koncentrowały się na udzielaniu pomocy dentystycznej beneficjentom projektu: mieszkańcom Abong Mbang i okolicznych wiosek. Wolontariusze pracowali w przychodni,  prowadząc leczenie dentystyczne i protetyczne, organizowali również kliniki wyjazdowe, aby leczyć mieszkańców wiosek oddalonych od Abong Mbang. Prowadzono również akcje edukacyjne w szkołach, połączone z przeglądami profilaktycznymi u dzieci. Dodatkowo wolontariusze uzupełniali dokumentację medyczną i dbali o sterylizację narzędzi.

Przez cały okres trwania projektu wolontariusze przyjęli w przychodni łącznie ok. 1000 pacjentów. Przeprowadzono akcję edukacyjną w 5 szkołach, obejmując działaniami ok. 230 dzieci. Zorganizowano również 5 klinik wyjazdowych w wioskach odległych od Abong Mbang, w trakcie których przebadano ok. 500 pacjentów.

Po powrocie wolontariuszy, w ramach inicjatywy edukacji globalnej zorganizowano w Poznaniu wystawę 32 zdjęć wykonanych w trakcie działań projektowych, odbyło się również spotkanie autorskie, które zgromadziło ok. 100 osób.