Polska pomoc

 

Odpowiedzialny podróżnik - aktywizacja osób dorosłych w zakresie Edukacji Globalnej poprzez wykorzystanie elementów odpowiedzialnej turystyki

Polacy aktywni zawodowo oraz w wieku emerytalnym, w przeciwieństwie do dzieci i młodzieży objętych edukacją formalną, znacznie rzadziej mają możliwość zetknięcia się z problematyką edukacji globalnej. 86% Polaków powyżej 15 roku życia nie słyszało o Milenijnych Celach Rozwoju, a tylko 1/3 Polaków powyżej 18 roku życia potrafi wskazać prawidłową definicję terminu „zrównoważony rozwój”. Zasadniczo największe szanse w tym zakresie mają studenci w dużych ośrodkach akademickich, do których swoje działania z zakresu edukacji globalnej kierują organizacje pozarządowe. Przyczyną tego zjawiska jest sprofilowanie oferty edukacyjnej pod kątem dzieci i młodzieży. W tej sytuacji także sami dorośli, zaangażowani w studia czy pracę zawodową, rzadziej z własnej inicjatywy starają się poszerzyć swoją wiedzę w tym obszarze. W odpowiedzi na wskazane potrzeby powstał pomysł na innowacyjny projekt, który ma za zadanie aktywizację i zaangażowanie osób dorosłych w działania z zakresu Edukacji Globalnej.

Odpowiedzialny podróżnik - aktywizacja osób dorosłych w zakresie Edukacji Globalnej poprzez wykorzystanie elementów odpowiedzialnej turystyki

Projekt „Odpowiedzialny podróżnik - aktywizacja osób dorosłych w zakresie Edukacji Globalnej poprzez wykorzystanie elementów odpowiedzialnej turystyki”, realizowany od 9 maja do 31 grudnia 2014 r. ma za zadanie upowszechnienie treści związanych z Edukacją Globalną, w szczególności zagadnień dotyczących odpowiedzialnej turystyki, przekładających się na bezpośrednie postawy beneficjentów projektu. Przyczyni się do tego organizacja serii spotkań i warsztatów z osobami promującymi przestrzeganie zasad odpowiedzialnej turystyki w kontekście wyjazdów do krajów Globalnego Południa. Popularyzacji treści związanych z odpowiedzialną turystyką służy też przygotowanie gry terenowej oraz organizacja tematycznego pikniku.

Bezpośrednim miejscem realizacji zasadniczych działań projektu jest Park Edukacji Globalnej – Wioski Świata. W szerszym ujęciu projekt obejmuje całe miasto Kraków, jak i województwo małopolskie. W kontekście niektórych działań, projekt jest realizowany w przestrzeni medialnej: prasowej, internetowej oraz radiowej, dzięki czemu osiąga zasięg ogólnopolski.

Celem projektu jest trwały wzrost wiedzy społeczeństwa polskiego w zakresie problemów globalnych oraz aktywizacja na rzecz zrównoważonego rozwoju. Znajomość treści Edukacji Globalnej oraz poznanie zasad związanych z odpowiedzialną turystyką ma za zadanie wywieranie wpływu na kształtowanie postaw oraz motywowanie do działalności na rzecz globalnego rozwoju. Wychodząc od założeń Edukacji Globalnej, oddziaływanie na odbiorcę ma motywować do refleksji i zmiany postaw – w szczególności osoby dorosłe: studentów, pracujących czy osoby w wieku emerytalnym.

Odpowiedzialny podróżnik - aktywizacja osób dorosłych w zakresie Edukacji Globalnej poprzez wykorzystanie elementów odpowiedzialnej turystyki

Dzięki projektowi dokonano renowacji i modernizacji tipi, igloo i jurty w Parku Edukacji Globalnej – Wioski Świata. Zainstalowano również na stałe plansze z opisem eksponatów znajdujących się w chatkach i informacjami dotyczącymi odpowiedzialnej turystyki. Dzięki zaadaptowaniu przestronnego pomieszczenia na salę warsztatową, umożliwiono zwiedzającym całoroczne korzystanie z zajęć edukacyjnych. Do tej pory nie było to możliwe ze względu na brak zamkniętego pokoju, w którym mogłyby się odbywać zajęcia w miesiącach zimowych i w czasie niepogody. Salę wyposażono w sprzęt do prezentacji filmów i zdjęć podczas spotkań.

W ramach projektu ukazało się 11 artykułów i materiałów prasowych na stronach portali podróżniczych, zrealizowano 5 audycji tematycznych w Radiu KRK Kraków i radiu Plus, a w prasie ogólnopolskiej i małopolskiej regionalnej opublikowano 2 teksty: „Z misjonarzami dookoła świata” i „Wioski z Sudanu”. Rozdystrybuowano także 1000 plakatów oraz 1000 ulotek. Salezjański Wolontariat Misyjny promował również projekt na stronie Parku Edukacji Globalnej – Wioski Świata na portalu społecznościowym Facebook oraz stronie internetowej http://wioskiswiata.org/ Dzięki działaniom promującym Park Edukacji Globalnej około 500 000 odbiorców miało szansę zapoznać  się ideą projektu, a ponad 4500 osób odwiedziło Park w ciągu 7 miesięcy.

Poszerzono ofertę edukacyjną Wiosek Świata dla osób nieobjętych edukacja formalną. W ramach tego działania zorganizowano piknik „W jeden dzień dookoła świata”, podczas którego uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą Wiosek Świata poprzez udział w warsztatach, zwiedzaniu oraz uczestnicząc w grze terenowej „Podróżnik”. W pikniku wzięło udział ok. 500 osób, którzy mieli możliwość m.in. występu wraz z zespołem afrykańskim, malowania twarzy, budowania igloo, dojenia jaka i grillowania.

Gra „Podróżnik” skierowana jest dla osób dorosłych, rodziców z dziećmi i młodzieży samodzielnie zwiedzający Park. Przy wejściu zwiedzający otrzymywali „Paszport Podróżnika”, który zachęcał uczestników gry do szukania konkretnych informacji dotyczących krajów Globalnego Południa oraz odpowiedzialnej turystyki. „Paszport” jest zarówno pamiątką z pobytu w Wioskach Świata jak i podręcznym źródłem zasad odpowiedzialnej turystyki.

W Wioskach Świata odbyło się 13 spotkań i warsztatów m.in. z udziałem doświadczonych dziennikarzy, podróżników i wolontariuszy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu. Cykl spotkań z podróżnikami „Wielkie Wyprawy” trwał od połowy lipca do połowy grudnia i obejmował m.in. tematy „Bliski Wschód: szlakiem krucjat, meczetów i ropy naftowej”, „To, co cenniejsze niż złoto Inków” lub „Ghana, Etiopia, Liberia – jedna Akryka?”.  W spotkaniach uczestniczyło łącznie ok. 700 osób. Celem warsztatów było zwalczenie stereotypowych postaw Polaków wobec innych kultur.