Polska pomoc

Nieformalne spotkanie ministrów ds. rozwoju w Brukseli

W Brukseli 12 marca odbyło się nieformalne spotkanie ministrów ds. rozwoju państw członkowskich Unii Europejskiej, w którym wziął udział p. Konrad Pawlik, Podsekretarz Stanu w MSZ ds. współpracy rozwojowej, Polonii i polityki wschodniej.

Przedmiotem posiedzenia było omówienie tematów związanych agendą rozwojową na okres po 2015 roku, w tym przygotowaniami do udziału III Międzynarodowej Konferencji nt. Finansowania na rzecz Rozwoju, która odbędzie się w lipcu 2015 r. w Addis Abebie oraz z przyjęciem Celów Zrównoważonego Rozwoju podczas 70. Sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych we wrześniu br. w Nowym Jorku.

Ministrowie przeprowadzili dyskusję nt. Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Globalne Partnerstwo na rzecz eliminacji ubóstwa i zrównoważonego rozwoju po roku 2015 oraz pierwszą rozmowę nt. projektu konkluzji Rady dot. globalnego partnerstwa po 2015 r.

 

   Zdjęcie: Twitter - ESDZ

w górę

Tagi