Polska pomoc

Nieformalne spotkanie koordynacyjne donatorów na rzecz Białorusi

18 października 2006 r. odbyło się spotkanie Dyrekcji Generalnej ds. Stosunków Zewnętrznych KE.

Spotkanie, organizowane przez Dyrekcję ds. Europy Wschodniej, Kaukazu i Republik Środkowoazjatyckich, poświęcone było m.in. prezentacji projektów pomocowych dla Białorusi realizowanych przez UE, Państwa Członkowskie UE oraz międzynarodową społeczność donatorów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Komisji Europejskiej, Państw Członkowskich UE (w tym przedstawiciel z Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ RP), Banku Światowego, Rady Europy, Kanady, USA, Rumunii, Bułgarii, Ukrainy.

W trakcie spotkania przedstawiono i dyskutowano programy pomocowe realizowane przez poszczególne państwa i organizacje międzynarodowe na rzecz Białorusi

Przedstawiciel Departamentu Współpracy Rozwojowej podkreślał, iż Białoruś jest znaczącym biorcą polskich działań pomocowych. Polska traktuje priorytetowo wsparcie udzielane społeczeństwu białoruskiemu w obszarach edukacji i mediów. Przyjęte przez Polskę kierunki prowadzenia działalności pomocowej na rzecz Białorusi potwierdzają priorytety stosowane przez Komisje Europejską i innych donatorów.

w górę

Tagi