Polska pomoc

 

Nauka dla Pomocy Rozwojowej

W okresie od 15 czerwca do 31 grudnia Fundacja Partners Polska zrealizowała projekt, którego ostatecznym beneficjentem były polskie instytucje naukowe i badawcze. Ich pracownicy i współpracownicy - młodzi naukowcy - zyskali możliwość rozwoju zawodowego w dziedzinie badań i refleksji nad strategiami, technikami i założeniami międzynarodowej pomocy rozwojowej. Projekt zakładał, że z udziału w nim skorzysta co najmniej 10 instytucji i co najmniej 10 młodych pracowników naukowych.

Głównym celem projektu było umożliwienie grupie młodych naukowców udziału w wybranych przez nich międzynarodowych konferencjach, kongresach i seminariach na temat międzynarodowej pomocy rozwojowej poprzez przyznanie im stypendiów konferencyjnych. Dodatkowo miał on się przyczynić do wzmocnienia wizerunku polskiej pomocy poza granicami kraju poprzez bardziej intensywną obecność naukowców reprezentujących polskie instytucje naukowe na międzynarodowych wydarzeniach naukowych poświęconych międzynarodowej pomocy rozwojowej. Ponadto służył on zwiększeniu w środowisku naukowym – ok. 600 instytucjach objętych działalnością promocyjną przewidzianą w niniejszym projekcie – wiedzy o projektach realizowanych w ramach programu polskiej pomocy rozwojowej i potrzebie badań naukowych, które pomogłyby podnosić ich skuteczność, wydajność i zakres. Długofalowym celem projektu było zwiększenie intensywności współpracy międzysektorowej pomiędzy środowiskami naukowymi i akademickimi a organizacjami pozarządowymi i MSZ dzięki zwiększeniu wiedzy młodych naukowców o pomocy rozwojowej jako atrakcyjnej przestrzeni współpracy.

Projekt obejmował dwa typy działań: promocję wiedzy o pomocy rozwojowej w polskim środowisku naukowym oraz organizację trzeciej edycji konkursu stypendialnego dla młodych naukowców „Nauka dla pomocy rozwojowej”. W ramach pierwszego z tych działań zorganizowane zostały spotkania informacyjne w Gdańsku, Lublinie i Poznaniu, a 560 instytucji naukowych i indywidualnych naukowców otrzymało drogą pocztową i elektroniczną materiały informacyjne. Informację o organizowanym konkursie drogą elektroniczną otrzymało ponadto 920 organizacji pozarządowych.

Na konkurs wpłynęło 14 wniosków o dofinansowanie, których łączna wartość wyniosła 55 490 zł. Komisja konkursowa zdecydowała o przyznaniu stypendiów 8 naukowcom. Ze stypendiów ostatecznie skorzystało 6 z nich, którzy wzięli udział w międzynarodowych konferencjach i seminariach w Kanadzie, Szwecji, Szwajcarii, Turcji, Chile i Wielkiej Brytanii. Łączna wartość przyznanych dotacji wyniosła 25 869,49 zł, z czego wykorzystano 17 012,63 zł.