Polska pomoc

Najnowszy raport OECD o pomocy rozwojowej

Według najnowszego raportu OECD w roku 2005 kraje rozwinięte przeznaczyły na pomoc rozwojową najwyższą do tej pory sumę 106,8 mld USD.

Najwięcej pomocy nominalnie udzieliły w roku 2005 Stany Zjednoczone (27,62 mld USD), najwięcej w stosunku do dochodu narodowego - Szwecja i Norwegia (0,94% PKB), natomiast Luksemburg wyróżnia się najwyższą wartością pomocy zagranicznej per capita (średnio 550 USD rocznie na jednego Luksemburczyka).

Raport wymienia też państwa otrzymujące najwięcej pomocy. Należą do nich Irak i Nigeria, na rzecz których w 2005 r. przekazano odpowiednio 12,9 mld USD i 3,2 mld USD (głównie w związku z redukcją zadłużenia). Ponadto, pomoc zagraniczna stanowi więcej niż 50% dochodu narodowego Liberii, Wysp Salomona oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęca (odpowiednio 54%, 59% i 71% PKB).

22 kraje członkowskie DAC OECD dostarczają 95% Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA), przewiduje się jednak, że ich udział będzie malał ze względu na większe środki przeznaczane na ten cel ze strony państw nienależących do DAC - głównie Chin i Arabii Saudyjskiej.

Do grona nowych dawców pomocy zagranicznej należy również Polska - wielkość polskiej Oficjalnej Pomocy Rozwojowej w 2005 r. wyniosła 205 mln USD, czyli 0,068% PKB. W związku z członkostwem w Unii Europejskiej nasz kraj przyjął na siebie zobowiązania dotyczące stopniowego zwiększania środków na pomoc rozwojową; mają one systematycznie rosnąć, tak by w 2010 r. Polska osiągnęła współczynnik ODA/PKB na poziomie 0,17%, a do 2015 r. - 0,33%.

Eksperci OECD twierdzą, że w latach 2006 - 2007 wartość pomocy zagranicznej może się zmniejszyć. Podstawą takich szacunków jest przewidywany spadek pomocy finansowej w postaci redukcji długu. Zmaleć też może pomoc świadczona na rzecz Azji Południowo-Wschodniej w związku poprawą jej sytuacji gospodarczej.

Więcej informacji: www.oecd.org/document/38/0,2340,en_2649_37413_38144422_1_1_1_37413,00.html

w górę

Tagi