Polska pomoc

Na konkurs "Pomoc zagraniczna 2008" wpłynęło 286 wniosków

Departament Współpracy Rozwojowej informuje, że na konkurs Ministra Spraw Zagranicznych „Pomoc zagraniczna 2008" wpłynęło 286 wniosków opiewających na łączną kwotę ponad 70 mln PLN. Ogłoszenie listy organizacji pozarządowych, które otrzymają dotację od MSZ nastąpi do połowy kwietnia br.

W 2007 roku MSZ przyznał dotacje 110 projektom z 260 nadesłanych przez organizacje pozarządowe. 

w górę

Tagi