Polska pomoc

Multimedialny materiał edukacyjny

Zapraszamy do zapoznania się z multimedialnym materiałem edukacyjnym na temat Milenijnych Celów Rozwoju - „Włącz się w Milenijne Cele Rozwoju ONZ"

Wzrasta zainteresowanie Milenijnymi Celami Rozwoju, cały czas jednak brakuje rzetelnych i ciekawych materiałów na temat problemów współczesnego świata, m.in. biedy, dostępu do edukacji, zdrowia, równouprawnienia i ochrony środowiska.

Projekt Cyberszkoły ONZ stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na interesujące materiały edukacyjne dotyczące problemów globalnych. W ramach projektu przygotowano interaktywny materiał edukacyjny „Włącz się w Milenijne Cele Rozwoju", dostępny na płytach CD oraz na stronie internetowej.

Polska wersja językowa została opracowana dzięki współpracy Departamentu Współpracy Rozwojowej MSZ i Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Dodatkowo materiał został wzbogacony o pomoce dydaktyczne Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu" i Fundacji Polska Akcja Humanitarna.

Materiał powinien w szczególności zainteresować młodzież, a także nauczycieli poszukujących ciekawych i rozwijających tematów zajęć z uczniami.

Elektroniczna wersja jest dostępna na stronie internetowej www.un.org.pl/rozwoj/mdg, zawiera przede wszystkim informacje na temat światowych wyzwań rozwojowych, pomysły na „włączanie" się w realizację działań na rzecz walki z biedą i problemami jej towarzyszącymi. Na płycie znajdują się także filmy i artykuły dotyczące problemów ubóstwa na świecie.

Zainteresowane organizacje są proszone o przesłanie zapotrzebowania na płyty z materiałem edukacyjnym na adres polskapomoc@msz.gov.pl, ze wskazaniem oczekiwanej liczby płyt i planu ich wykorzystania.

w górę

Tagi