Polska pomoc

Modyfikacja Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2012-2015

Rada Ministrów w dniu 13 sierpnia 2013 r. przyjęła zmiany w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej na lata 2012-2015, które uprzednio zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Programową Współpracy Rozwojowej oraz zaakceptowane przez Ministra Spraw Zagranicznych.

Wprowadzone modyfikacje w Wieloletnim programie współpracy rozwojowej na lata 2012-2015 dotyczą:

  • dodania przypisu nr 3 na stronie 4. w brzmieniu: „Od 13 lutego 2013 r. Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” działa pod nazwą Fundacja „Solidarności Międzynarodowej”;
  • dodania zapisu na stronie 10. w brzmieniu: „Działania wspierające procesy demokratyzacyjne i służące wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego w krajach o szczególnych warunkach politycznych będą mogły zostać podjęte również w innych krajach niż kraje priorytetowe wskazane w Programie, z uwzględnieniem rekomendacji laureata Nagrody Solidarności ustanowionej przez Ministra Spraw Zagranicznych. Minister Spraw Zagranicznych określi listę krajów, spośród których laureat Nagrody będzie mógł przedstawić ww. rekomendację”. 
w górę

Tagi