Polska pomoc

Misja obserwacyjna wyborów parlamentarnych na Ukrainie

(ogłoszenie o naborze)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP ogłasza nabór kandydatów na obserwatorów krótkoterminowych w ramach misji OBWE obserwacji wyborów parlamentarnych na Ukrainie (30 września 2007 r.).

Kandydaci na obserwatorów powinni spełniać następujące kryteria:

  • posiadać obywatelstwo polskie;
  • mieszkać na stałe w Polsce;
  • mieć doświadczenie w obserwacji wyborów;
  • znać języki angielski i rosyjski lub ukraiński w stopniu b. dobrym;
  • mieć doskonały stan zdrowia;
  • być gotowym do wielogodzinnej pracy w trudnych warunkach;
  • posiadać umiejętność pracy w zespole;
  • mieć ukończone 21 lat.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie dwuczęściowego formularza w nieprzekraczalnym terminie do 7 września br. do godz. 12.00. Formularze należy wysłać na adres: ukrainawybory@msz.gov.pl .

Wyboru kandydatów dokona w drodze selekcji komisja powołana przez MSZ. Nie przewiduje się rozmów kwalifikacyjnych. Osoby zakwalifikowane do wyjazdu na Ukrainę zostaną o tym poinformowane w terminie do dnia 12 września br. Z każdą z tych osób MSZ zawrze umowę zlecenia na czas trwania misji. Przewidywana data wyjazdu na Ukrainę - 26 września br., data powrotu do Polski - 3 października br.

MSZ pokrywa koszty transportu oraz pobytu obserwatorów na Ukrainie, natomiast nie pokrywa kosztów ubezpieczenia. Osoby zakwalifikowane prosimy o ubezpieczenie się we własnym zakresie.

w górę

Tagi