Polska pomoc

Międzynarodowe seminarium na temat spójności polityki rozwojowej

 

11 czerwca 2008 roku w Warszawie, w Pałacu Przeździeckich MSZ przy ulicy Foksal 6, odbędzie się międzynarodowe seminarium na temat spójności polityki rozwojowej, którego gospodarzem będzie Pan Minister Ryszard Schnepf. Organizatorem seminarium, kierowanego przede wszystkim do przedstawicieli administracji publicznej, jest Departament Współpracy Rozwojowej MSZ.

Jednym z głównych zagrożeń dla osiągnięcia Milenijnych Celów Rozwoju może być, oprócz ograniczeń finansowych, brak spójności polityki rozwojowej zarówno w płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej. Spójność polityki (Policy Coherence for Development - PCD) jest już w Unii Europejskiej obowiązującym prawem wyrażonym zarówno w dokumentach podstawowych, takich jak Traktat w sprawie powołania do życia Wspólnoty Europejskiej, jak i w ostatnich decyzjach Rady w sprawie Programu Działań na lata 2007-2008. Jest także wymogiem formalnym kierowanym do władz państw członkowskich. Wymóg spójności zawarty jest także w przyjętych dokumentach podstawowych dotyczących polskiej współpracy rozwojowej, jak również w projekcie Strategii polskiej pomocy zagranicznej na lata 2007-2015.

Po opracowaniu, z wkładem Polski, i przyjęciu w 2007 r. raportu UE ws. PCD zarysowała się znaczna dysproporcja między państwami członkowskimi w postępie, jaki dokonał się zwłaszcza w implementacji strategii i decyzji Rady i Komisji. Seminarium organizowane przez DWR ma za zadanie szkolenie i integrowanie uczestników, zwłaszcza przedstawicieli administracji centralnej, wokół wspólnego celu, jakim jest PCD,  wymianę doświadczeń i zacieśnienie roboczej współpracy z wybranymi państwami oraz podsumowanie dotychczasowej  aktywności Polski w zakresie PCD.

 

Program seminarium

w górę

Tagi