Polska pomoc

Lokalnie na rzecz mieszkańców krajów Południa

 

Projekt Polskiej Akcji Humanitarnej współfinansowany przez MSZ RP w ramach programu „Edukacja Rozwojowa 2011" jest skierowany do przedstawicieli 30 polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a za ich pośrednictwem do społeczności z miejscowości do 500 tys. mieszkańców.

Nauczyciele i uczniowie wezmą udział w szkoleniach przygotowujących do prowadzenia akcji społecznych nt. dostępu do wody, edukacji, żywności oraz współpracy rozwojowej.

Szkolenia będą prowadzone przez pracowników Polskiej Akcji Humanitarnej, którzy bardzo dobrze znają warunki życia panujące w krajach Południa (Sudan, Afganistan, Autonomia Palestyńska). Dzięki temu materiały edukacyjne dla uczniów i nauczycieli będą odzwierciedlały rzeczywistość.

Wybrane przez PAH szkoły (po jednym nauczycielu i dwóch uczniach z każdej ze szkół) we wrześniu 2011 wezmą udział w 3-dniowych szkoleniach, które będą obejmowały:

  • gry edukacyjne,
  • dyskusje uczestników z trenerami i wolontariuszami,
  • projekcje filmów,
  • pracę w grupach,
  • planowanie własnych projektów edukacyjnych,
  • planowanie akcji społecznych z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej i Europejskich Dni Rozwoju.

Dla wszystkich nauczycieli zainteresowanych uczestnictwem w szkoleniach zostaną przygotowane publikacje, które będą zawierać informacje merytoryczne (przyczyny problemu, przykłady konkretnych państw dotkniętych trudną sytuacją, skutki dla poszczególnych jednostek, statystyki), scenariusze zajęć do wykorzystania przez nauczycieli na lekcjach oraz informacje o możliwości zaangażowania się na rzecz mieszkańców Południa w wybranym aspekcie, a także praktyczny przewodnik po metodzie projektu dla nauczycieli, szczególnie w kontekście edukacji globalnej. Również nauczyciele niewyłonieni do udziału w realizacji projektu, będą mogli otrzymać wyżej wspomniane materiały edukacyjne, zamawiając je na stronie internetowej PAH.

Realizacja projektu ma zakończyć się w grudniu 2011 r. w Warszawie podczas obchodów Europejskich Dni Rozwoju, gdzie zaprezentowane zostaną filmy i zdjęcia dokumentujące akcje w szkołach, a następnie zamieszczone zostaną na stronie http://www.polskapomoc.gov.pl/ oraz http://www.pah.org.pl/.

w górę

Tagi