Polska pomoc

Kurs on-line dla wolontariuszy

Wszystkich zainteresowanych problematyką rozwoju, globalnymi wyzwaniami oraz rolą wolontariusza, jako lidera zmian w lokalnym środowisku zapraszamy do udziału w e-learningowym kursie opracowanym przez pana dr. Roberta Łuczaka we współpracy z Departamentem Współpracy Rozwojowej  MSZ. Kurs został pierwotnie adresowany do uczestników programu „Wolontariat polska pomoc”, przygotowany dla wolontariuszy zaangażowanych w projekty, które otrzymały pozytywną rekomendację Komisji Konkursowej w konkursie „Wolontariat polska pomoc 2018”. Aktualnie jest ogólnodostępny w module e-learningowym, na platformie e-learningowej: https://tierramedia.eu.

Kurs  obejmuje sześć bloków tematycznych:

  • Współpraca rozwojowa
  • Cele Zrównoważonego Rozwoju
  • Równość szans a kontekst kulturowy. Rola kobiet i mężczyzn
  • Polska pomoc
  • Wolontariusz na Globalnym Południu
  • Zasady udziału w programie „Wolontariat Polska Pomoc”

Kurs wymaga jedynie rejestracji na stronie https://tierramedia.eu.

 

w górę

Tagi