Polska pomoc

Kształcenie urzędników z Mołdowy połączone z udziałem w symulacji SENSE

Rozpoczęło się szkolenie urzędników z Mołdowy organizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej RP oraz Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przy współfinansowaniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Celem projektu jest przeszkolenie grupy mołdawskich urzędników służby rządowej i publicznej, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zrzeszeń przedsiębiorców w różnych dziedzinach pracy publicznej i państwowej. Program umożliwi uczestnikom szkolenia zrozumienie zależności pomiędzy bezpieczeństwem, rozwojem gospodarczym a tworzeniem demokratycznego społeczeństwa. Program szkolenia zakłada również dostarczenie praktycznego doświadczenia z zakresu zarządzania gospodarką w procesie transformacji.
Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać prelekcji kilkunastu osobistości polskiego życia społeczno-gospodarczego, politycznego i naukowego. Wśród prelegentóe znajdą się m.in.: Andrzej Ananicz, Zbigniew Lewicki, Aldona Kamela-Sowińska, Józef Płoskonka, Marek Safian, Henryk Szlajfer oraz Jan Truszczyński.
SENSE, z którego będą korzystać uczestnicy w drugiej części szkolenia, to program symulujący funkcjonowanie państwa z gospodarką rynkową. Wzięcie udziału w symulacji w bardzo praktyczny i bezpośredni sposób pozwoli uczestnikom poznać możliwości związane z zarządzaniem państwem z gospodarka rynkową.


w górę

Tagi