Polska pomoc

Konkurs UNDP i KE dla dziennikarzy

Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz Komisja Europejska ogłosiły wspólnie  zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie wizyty studyjnej w kraju rozwijającym się, której rezultatem będzie reportaż na temat przebiegu projektów z zakresu współpracy rozwojowej i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju. Zaproszenie jest adresowane do ogólnokrajowych mediów z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej, ale dopuszcza się także udział innych partnerów.

Wybranych do realizacji zostanie co najmniej 5 projektów. Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz Komisja Europejska pokryją do 75 % wartości projektu.

Termin składania aplikacji upływa 20 marca 2008 roku o godzinie 12.00. Do tej godziny zgłoszenia muszą wpłynąć do Centrum Regionalnego UNDP w Bratysławie.

Wszystkie szczegóły dot. konkursu znajdują się na stronie: http://europeandcis.undp.org/public/tenders/  pod hasłem "RFP: organization of media projects on MDGs and development cooperation". Informacje na temat projektu: tutaj.

w górę

Tagi