Polska pomoc

Konkurs Edukacja globalna 2020 - regranting dla organizacji pozarządowych rozpoczęty!

MSZ zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w konkursie „Edukacja globalna 2020 -  Regranting dla organizacji pozarządowych”. Konkurs jest organizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED) i finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2020 r.

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących edukację globalną w miejscowościach do 500 tys. mieszkańców. W konkursie zostanie rozdysponowana kwota 462 500 PLN.

Każdy z podmiotów biorących udział w konkursie może ubiegać się o dofinansowanie nie więcej niż dwóch projektów. Kwota dofinansowania jednego projektu to od 20 000 zł do 35 000 zł w ścieżce A lub do 8 000 zł w ścieżce B. W konkursie nie mogą brać udziału organizacje, które otrzymały dotację na 2020 r. (na projekt modułowy) w ramach konkursu MSZ „Edukacja globalna 2018”  przeprowadzonego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Termin składania wniosków upływa 25 marca 2020 r. o godz. 13:00.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu wraz z załącznikami oraz wypełnienia formularza konkursowego w generatorze wniosków dostępnym na stronie https://witkac.pl/#/urzad/index/173 .

28 lutego o godz. 12:00 w biurze FED w Warszawie odbędzie się spotkanie informacyjne dla wnioskodawców, a 3 marca o godz. 14:00 oraz 10 marca o godz. 12:00 webinaria. Zgłoszenia na spotkanie i webinaria przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs_mkRx_mCxVV3NYWGKG98h3j13hnTxa5I8DHjZnUhCqZzbA/viewform

Szczegółowe informacje o edukacji globalnej dostępne są na stronach internetowych Fundacji Edukacja dla Demokracji i Polskiej pomocy.

 

 

w górę

Tagi