Polska pomoc

Koniec z malarią! Niefarmakologiczna profilaktyka zimnicy ze szczególnym uwzględnieniem kobiet ciężarnych i małych dzieci

Realizujący projekt:

Centrum Animacji Misyjnej Księży Werbistów

W dystrykcie Cacuaco występuje wysoka zachorowalność na malarię, na co mają wpływ zanieczyszczenie środowiska, duża gęstość zaludnienia oraz bliskość terenów bagnistych. Dodatkowym problemem jest nieznajomość objawów tej choroby wśród mieszkańców i jej późne diagnozowanie, co powoduje, że mimo intensywnego leczenia nie udaje się uratować wielu pacjentów. W ramach projektu zrealizowano akcję edukacyjną dla mieszkańców dystryktu Cacuaco, zakupiono moskitiery, leki, środki pielęgnacyjne dla dzieci oraz sprzęt laboratoryjny do diagnostyki malarii i chorób jej towarzyszących na potrzeby Centrum Zdrowia im. Świętego Łukasza w Kifangondo. Akcja miała na celu zmniejszenie zachorowalności na malarię ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i kobiet ciężarnych. W realizacji projektu wzięli udział lekarze z Polski, którzy oprócz udzielania konsultacji medycznych i pracy w szpitalu prowadzili szkolenia i wykłady.

w górę

Tagi

Brak komentarzy. Dodaj komentarz