Polska pomoc

Konferencja prasowa Światowego Programu Żywnościowego

Światowy Program Żywnościowy serdecznie zaprasza do udziału w otwartej konferencji prasowej, która odbędzie się w dniu 30 marca o godzinie 13.30 w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Dobrej 56/66 (sala konferencyjna nr 256).

W konferencji weźmie udział John Powell, Zastępca Dyrektora Wykonawczego Światowego Programu Żywnościowego (World Food Programme, WFP) oraz Robert Korzeniowski, Ambasador Dobrej Woli WFP.

Konferencja będzie okazją do podsumowania współpracy Polski z WFP oraz do zaprezentowania po raz pierwszy filmu promującego działalność WFP z udziałem Roberta Korzeniowskiego.

Ze względu na charakter wydarzenia, mile widziana będzie obecność przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Program konferencji:

Dowiedz się więcej o WFP:

Światowy Program Żywnościowy (WFP) jest instytucją Organizacji Narodów Zjednoczonych powstałą w 1963. Jednym z jej głównych celów jest realizacja pierwszego z ośmiu Milenijnych Celów Rozwoju - zmniejszenie o połowę liczby ludzi, którzy cierpią głód.

Polska od kilku lat aktywnie działa w obszarze pomocy żywnościowej współpracując ze Światowym Programem Żywnościowym. W 2006 r. za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazano 1 200 tys. USD na sfinansowanie projektów żywnościowych m.in. w Tanzanii, Gruzji i Etiopii.
w górę

Tagi