Polska pomoc

Konferencja prasowa Ministra Spraw Zagranicznych nt. polskiej pomocy zagranicznej

          W dniu 27 lutego 2008 r. o godz. 11.00 w Pałacyku MSZ na ul. Foksal 6 w Warszawie odbyła się konferencja Ministra Spraw Zagranicznych RP Pana Radosława Sikorskiego na temat polskiej pomocy zagranicznej.


          Pomoc zagraniczna dla krajów rozwijających się i przechodzących transformację staje się coraz ważniejszym wymiarem polskiej polityki zagranicznej. W 2008 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych dysponuje kwotą 110 mln złotych na wsparcie walki z ubóstwem na świecie, procesów transformacji i budowania społeczeństwa obywatelskiego. W czasie konferencji zostaną przedstawione główne kierunki polskiej pomocy oraz cele i zasady współpracy z kluczowymi partnerami. Konferencji towarzyszyła ilustrowana prezentacja przykładowych projektów sfinansowanych w ostatnich latach. 

Zobacz komunikat po konferencji

w górę

Tagi