Polska pomoc

Konferencja prasowa Ministra Spraw Zagranicznych Pana Radosława Sikorskiego na temat polskiej pomocy zagranicznej

W dniu 27 lutego 2008 r. w Warszawie odbyła się konferencja Ministra Spraw Zagranicznych RP Pana Radosława Sikorskiego na temat polskiej pomocy zagranicznej.

W trakcie wystąpienia Minister Sikorski podkreślił, że pomoc zagraniczna dla krajów rozwijających się i przechodzących transformację jest jednym z priorytetów i kluczowych instrumentów polskiej polityki zagranicznej. Realizacja polskiego programu pomocy zagranicznej, zgodnie ze słowami Pana Ministra, służy w głównej mierze pomocy potrzebującym krajom, ale jednocześnie przyczynia się do umacniania pozycji Polski na arenie międzynarodowej. W 2008 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych dysponuje kwotą 110 mln złotych na wsparcie walki z ubóstwem na świecie, procesów transformacji i budowania społeczeństwa obywatelskiego. Wykorzystując swoje doświadczenie, Polska staje się promotorem wartości demokratycznych.

W 2008 roku zasadnicza część pomocy skierowana zostanie do: Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Mołdowy, Afganistanu, Tanzanii, Angoli oraz Autonomii Palestyńskiej. W realizację tych założeń będą zaangażowane polskie organizacje pozarządowe, instytucje publiczne (samorządy, administracja), polskie placówki dyplomatyczne oraz polscy misjonarze prowadzący działalność społeczną w najuboższych krajach świata. W tym roku MSZ uruchamia ponadto program wolontariatu zagranicznego dla osób zainteresowanych kilkumiesięczną, społeczną pracą w krajach rozwijających się.

Na projekty realizowane przez kluczowych partnerów MSZ - organizacje pozarządowe, przeznaczono w tym roku w programie polskiej pomocy 25 mln zł. Na początku lutego Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs dla tychże organizacji na realizację zadań z zakresu pomocy zagranicznej w 2008 roku. Termin składania wniosków projektowych upływa 5 marca. Dzięki wcześniejszemu niż dotychczas ogłoszeniu konkursu i planowanemu rozstrzygnięciu organizacje pozarządowe będą miały więcej czasu na planowane przedsięwzięcia.

Minister zapowiedział także powstanie nowej formuły dialogu z organizacjami pozarządowymi w zakresie polskiej polityki zagranicznej w postaci Forum Współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z Organizacjami Pozarządowymi.

Konferencji towarzyszyła ilustrowana prezentacja przykładowych projektów sfinansowanych w ostatnich latach.

w górę

Tagi