Polska pomoc

Konferencja poświęcona reformie domów dziecka

W dniu 14 grudnia 2010 Podsekretarz Stanu ds. współpracy rozwojowej i gospodarczej, p. Krzysztof Stanowski wziął udział w konferencji poświęconej reformie domów dziecka. Projekt realizowany jest od 2008 roku przez Towarzystwo Nasz Dom przy wsparciu programu Polska Pomoc MSZ. Program ma na celu promocję metody indywidualnej pracy z dzieckiem i rodziną, mającą sprzyjać reintegracji rodzin i powrotom dzieci do domów.

Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie partnera realizującego projekt http://www.towarzystwonaszdom.pl/.

 

w górę

Tagi