Polska pomoc

Konferencja organizacji pozarządowych nt. agendy rozwojowej Narodów Zjednoczonych po 2015 r.

W dniach 27-29 sierpnia 2014 r. w Nowym Jorku odbędzie się konferencja pt. „2015 and beyond. Our action agenda”.

Konferencja stanowić będzie jedno z największych forów wymiany poglądów przeznaczonych dla organizacji pozarządowych. W jej ramach zorganizowane zostaną m.in. panele dyskusyjne, warsztaty, wystawy oraz wydarzenia towarzyszące dotyczące roli organizacji pozarządowych w nowej agendzie rozwojowej NZ po 2015 r. Na zakończenie spotkania przyjęta zostanie deklaracja, której projekt został udostępniony w internecie.

Zainteresowane organizacje pozarządowe mogą przesyłać poprawki do w/w projektu na adres mailowy: draft.declaration@yahoo.com.

By wziąć udział w konferencji, zainteresowane organizacje mogą zarejestrować się na stronie internetowej organizatora (UN DPI NGO).

w górę

Tagi