Polska pomoc

Konferencja Nauka dla Pomocy Rozwojowej

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka zapraszają na konferencję "Nauka dla Pomocy Rozwojowej", która odbędzie się 6 lutego 2009 w godz. 10.00 - 16.00 w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy ulicy Hożej 20. 

Celem konferencji jest zainicjowanie bliższej współpracy między instytucjami wdrażającymi projekty rozwojowe finansowane w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej a ośrodkami badawczymi. Wśród zaproszonych prelegentów są zarówno przedstawiciele organizacji realizujących projekty rozwojowe, którzy w swoich działaniach korzystali już z ekspertyz naukowych, jak i naukowcy aktywnie wspierający swoimi badaniami wspomniane inicjatywy. Przedmiotem dyskusji będzie analiza możliwości współpracy, wskazanie potencjalnych sektorów wsparcia oraz konkretnych etapów projektu pomocowego, w które mogliby się włączyć naukowcy. Liczymy, że zastosowanie ekspertyz i badań w działaniach pomocowych wpłynie na zwiększenie jakości realizowanych projektów i podniesienie ich efektywności.

Dzięki znacznej liczbie zaproszonych gości realizujących różne projekty (infrastrukturalne, rolnicze, aktywizacji zawodowej, medyczne itd.) oraz reprezentujących różne dyscypliny naukowe (ekonomię, antropologię społeczną, inżynierię środowiskową, geografię itd.) konferencja ma szansę stać się nie tylko forum wymiany doświadczeń, ale przede wszystkim przyczynić się do zainicjowania osobistych kontaktów i nawiązania dalszej współpracy między wspomnianymi środowiskami.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc uprzejmie prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na odpowiednim formularzu na adres: elzbieta.drazkiewicz@msz.gov.pl do 2 lutego 2009 do godziny 12.00

Nauka dla Pomocy Rozwojowej
6 lutego 2009
godz. 10.00-16.00
Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
Warszawa, ul. Hoża 20, sala nr 117

w górę

Tagi