Polska pomoc

Kierunek Afryka - wakacje w mieście

 

„Kierunek Afryka - Pilotażowy program zajęć dla młodzieży na edukacyjnej mapie Afryki" będzie realizowany w 20 miejscowościach poniżej 200 tys. mieszkańców w województwie małopolskim przez Salezjański Wolontariat Misyjny - Młodzi Światu. Placówki organizujące zajęcia letnie dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, do których przyjadą realizatorzy projektu, otrzymają pakiet informacyjno-edukacyjny oraz konspekt zajęć wprowadzający do zagadnień rozwojowych wraz z ćwiczeniami.

W projekcie wezmą udział placówki, które zostały wyłonione do końca czerwca 2011 r. Następnie w czasie wakacji dla młodzieży będą prowadzone ćwiczenia, gry   i symulacje na wielkoformatowej mapie Afryki przedstawiającej za pomocą wykresów, kształtów i kolorów wskaźniki spodziewanej długości życia, średniej liczby lat edukacji mieszkańców w wieku 25 lat i starszych, oczekiwanej liczby lat edukacji dla dzieci, dochodu narodowego w USD, a także problemu dostępu do wody i żywności.

Każde spotkanie przy mapie Afryki będzie się odbywać na trzech etapach:

  • - ćwiczenia i gry integracyjne dla całej grupy, które z jednej strony pozwalają na aktywność ruchową, z drugiej poszerzają wiedzę na temat poszczególnych krajów afrykańskich;
  • - rozwiązywanie i dzielenie się informacjami z quizu dotyczącego poszczególnych tematów: kolonializmu, stopnia rozwoju społecznego, długości życia, edukacji, dostępu do wody, żywności.
  • - gra symulacyjna, która wskaże nasze powiązania z poszczególnymi krajami afrykańskimi. Będzie to okazja do zaplanowania dalszych działań w swojej szkole, ośrodku, czy na podwórku.

                                                                                                 

Mapa wraz z konkretną ścieżką edukacyjną stanowią program dotyczący tematyki krajów afrykańskich, poruszając w szczególny sposób zagadnienia tolerancji, uprzedzeń i stereotypów oraz wzajemnej współpracy.

Najaktywniejsi uczniowie uczestniczący w warsztatach na temat sytuacji społeczno-ekonomicznej Afryki w końcowej fazie realizacji projektu będą mieli możliwość opracowania programu edukacyjnego w Parku Edukacji Rozwojowej w Krakowie. Więcej informacji o PER na stronie: http://parkedukacji.swm.pl/.

w górę

Tagi