Polska pomoc

 

Kampania na rzecz uświadomienia wpływu decyzji ekonomicznych na realizację Milenijnych Celów Rozwoju

Projekt Fundacji CentrumCSR.PL (http://www.centrumcsr.pl/) skierowany był do społeczeństwa polskiego, a jego realizacja miała miejsce między 26 kwietnia i 31 grudnia 2013 r. Miał on na celu pokazanie, iż nawet drobne decyzje, które podejmujemy każdego dnia mają wpływ na sytuację gospodarczą krajów rozwijających się i życie ich mieszkańców. Unaocznia on, że wybory dokonywane przez konsumentów w Europie mogą zmienić los i warunki pracy ludzi zatrudnionych w fabrykach i na plantacjach w krajach Globalnego Południa.

W ramach projektu zrealizowano kampanię medialną pokazującą wpływ inwestycji na przestrzeganie praw człowieka. W środkach transportu publicznego w Warszawie (na ekranach zamontowanych w 130 autobusach MZA i w metrze) pojawiły się informacje na temat łamania praw człowieka i praw pracowniczych, a także warunków pracy w krajach Globalnego Południa. Odbyły się również trzy wernisaże (początkowo planowano jeden) wystawy zdjęć „Brudny Zysk. Biznes. Prawa Człowieka. Kraje Rozwijające Się”. Zainteresowanie mediów kampanią zwiększyło zorganizowanie dwóch śniadań prasowych oraz rozesłanie do dziennikarzy 3 komunikatów nt. przedsięwzięcia.

Pięć tematycznych seminariów adresowanych do studentów, nauczycieli akademickich, dziennikarzy i przedstawicieli sektora prywatnego przyciągnęło łącznie ponad 100 uczestników. Dotyczyły one następujących zagadnień:

  • Międzynarodowe korporacje a warunki życia i przestrzeganie praw człowieka w krajach Globalnego Południa. Jakie działania mogą podjąć organizacje pozarządowe? (3 lipca, Warszawa)
  • Inwestowanie społecznie odpowiedzialne (19-20 października, Jachranka)
  • Warunki pracy i życia w krajach rozwijających się, a działalność międzynarodowych korporacji i sektora finansowego (24 października, Toruń)
  • (Nie)odpowiedzialny zysk (12 grudnia, Warszawa)
  • (Nie)odpowiedzialność przemysłu odzieżowego (16 grudnia, Warszawa)

Przygotowano także dwa raporty pt. „Brudny Zysk. Jak korporacje, banki i fundusze inwestycyjne czerpią zysk z łamania praw człowieka” oraz „Tanie komputery na koszt pracowników fabryk sektora IT w Chinach” opisujące współzależności globalne wpływające na procesy rozwojowe na świecie.