Polska pomoc

KalendariumWydarzenia: Pomoc rozwojowa

Zobacz wyszystkie wydarzenia
Luty 20

Nieformalne posiedzenie Rady UE ds. Zagranicznych w formacie ministrów ds. współpracy rozwojowej

Data: 20.02.2018 - 20.02.2018

Nieformalne spotkanie ministrów państw członkowskich UE, odpowiedzialnych za kwestie współpracy rozwojowej i pomocy humanitarnej.  Jednym z najważniejszych tematów posiedzenia będzie przyszłość stosunków UE z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku.

Zobacz więcej

Marzec 23

Ogłoszenie wyników konkursu "Polska pomoc rozwojowa 2018”

Data: 23.03.2018 - 23.03.2018

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert na realizację zadań publicznych obejmujących działania rozwojowe odpowiadające założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2018", odnoszące się do krajów i priorytetów oraz rezultatów działań objętych ww. dokumentem. http://polskapomoc.gov.pl/Konkurs,na,realizacje,zadania,publicznego,Polska,pomoc,rozwojowa,2018,2698.html

Zobacz więcej

Kwiecień 23

Forum ECOSOC nt. Finansowania na rzecz rozwoju (Forum on Financing for Development follow-up)

Data: 23.04.2018 - 26.04.2018

Jest to coroczne międzyrządowe wydarzenie mające na celu dokonywanie przeglądu realizacji Programu Działań z Addis Abeby na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Uczestniczą w nich m.in. urzędnicy wysokiego szczebla z ministerstw finansów, spraw zagranicznych i współpracy rozwojowej, jak również przedstawiciele organizacji międzynarodowych, społeczeństwa obywatelskiego i biznesu....

Zobacz więcej

Maj 22

Posiedzenie Rady UE ds. Zagranicznych w formacie ministrów ds. współpracy rozwojowej

Data: 22.05.2018 - 22.05.2018

Spotkanie ministrów państw członkowskich UE, odpowiedzialnych za kwestie współpracy rozwojowej i pomocy humanitarnej.  

Zobacz więcej

w górę