Polska pomoc

Jedenaste posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej

19 grudnia 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyło się jedenaste posiedzenie Rady Programowej Współpracy Rozwojowej, któremu przewodniczyła Pani Minister Joanna Wronecka, Krajowy Koordynator Współpracy Rozwojowej.

Głównym tematem jedenastego posiedzenia Rady było zaopiniowanie Programu współpracy rozwojowej w 2017 r., który przygotowany został na podstawie przyjętego przez Radę Ministrów w dn. 6 października 2015 r. Wieloletniego programu współpracy rozwojowej na lata 2016-2020.  Podczas posiedzenia Rada odbyła dyskusję, a następnie w drodze uchwały pozytywnie zaopiniowała projekt Planu. Rada przychyliła się również do utworzenia dodatkowego obszaru priorytetowego w kontekście Spójności polityk na rzecz rozwoju pn. Upowszechnianie i wdrażanie standardów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR/RBC) oraz zapoznała się z przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju planem działań w ww. zakresie na 2017 r. Ponadto Rada zapoznała się z rocznymi planami działań na 2017 r. w zakresie walki z nielegalnymi przepływami finansowymi: walka z unikaniem opodatkowania i walka z praniem pieniędzy oraz wysłuchała informacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego nt. polityki stypendialnej. Omówiono również rekomendacje Komitetu Pomocy Rozwojowej DAC OECD w związku pierwszym przeglądem polskiego systemu współpracy rozwojowej. Dodatkowo członkowie Rady zapoznali się z planem ewaluacji projektów na 2017 rok.

 

w górę

Tagi