Polska pomoc

J. Stiglitz o Polakach: Jesteście bogaczami

Joseph Stiglitz, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii i orędownik globalizacji sprzyjającej rozwojowi zarówno krajów Północy, jak i krajów Południa, apeluje do Polaków o przyjęcie większej odpowiedzialności za losy biedniejszych krajów.

W artykule opublikowanym 21 lutego w „Dzienniku" Stiglitz nawołuje do spojrzenia na sytuację Polski z globalnej perspektywy. Zdaniem Stiglitza, oceniając swoją sytuację materialną Polacy powinni porównywać się nie tylko z krajami zachodnioeuropejskimi, ale także ze wschodnimi sąsiadami Polski.

Stiglitz podkreśla ogromny cywilizacyjny skok, jakiego dokonała Polska. Świadczy o tym przynależność naszego kraju do grupy najbardziej rozwiniętych państw świata (Unia Europejska, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju - OECD, Światowa Organizacja handlu - WTO) oraz pozycja lidera procesów transformacji. Noblista przekonuje, że dzięki niedawnym doświadczeniom przejścia ze statusu kraju rozwijającego się do statusu kraju rozwiniętego Polska lepiej potrafi zrozumieć problemy biedniejszych krajów niż na przykład Stany Zjednoczone. Stiglitz argumentuje, wskazując na coraz intensywniejsze zaangażowanie Chin w pomoc dla krajów afrykańskich, że nie tylko najbogatsze kraje są w stanie pomagać innym i zwraca nam uwagę, że powinniśmy dzielić się osiągniętym dobrobytem.

Przeczytaj artykuł Stiglitza w „Dzienniku": www.dziennik.pl/Default.aspx?TabId=14&ShowArticleId=32540

 

w górę

Tagi