Polska pomoc

 

Integracja społeczna młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną - Mołotkowicze

Bezpośrednimi beneficjentami projektu byli wychowankowie szkoły specjalnej w Mołotkowiczach – dzieci w wieku od 7 do 18 lat z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Celem projektu był rozwój programu post-internatowej adaptacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez poszerzenie dostępnego wachlarza rozwoju kompetencji zawodowych, a tym samym zwiększenie ich szans na poradzenie sobie w samodzielnym życiu.

Zrealizowane w ramach projektu działania polegały na modernizacji i uzupełnieniu dotychczasowej bazy materiałowej szkoły w obszarach związanych z przygotowywaniem wychowanków do dalszego samodzielnego życia. Modernizacja obejmowała zakup stanowisk garncarskich (koła garncarskie, glina, piec do wypalania), stanowisk passe-partout, materiałów do stolarni, stanowiska komputerowego na potrzeby pracowni krawieckiej i plastycznej.  Wyposażone w ramach projektu pracownie umożliwiają wychowankom placówki zdobycie nowych i rozwinięcie dotychczasowych kompetencji zawodowych, niezbędnych do dalszego samodzielnego życia.

Wartość dofinansowania została obliczona na podstawie kursu średniego NBP obowiązującego w dniu rozpoczęcia projektu.