Polska pomoc

Informacja o wynikach konkursu "Wolontariat polska pomoc 2008"

OBWIESZCZENIE NR  2

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotację wraz z kwotami dotacji przyznanych poszczególnym jednostkom

Na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ogłasza się w załączeniu do niniejszego obwieszczenia wykaz jednostek, którym w drodze otwartego konkursu ofert, w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), przyznano dotację na realizację zadań zleconych, wraz z kwotami dotacji przyznanymi poszczególnym jednostkom.

z up. Ministra Spraw Zagranicznych

PODSEKRETARZ STANU

Ryszard Schnepf

Lista przyznanych dotacji w ramach Konkursu "Wolontariat polska pomoc 2008"

w górę

Tagi