Polska pomoc

Inauguracja wystawy "Polska pomoc w obiektywie" 1-12 września 2006

Wystawa zostanie otwarta 1 września o godzinie 13.15 w holu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 56/66. Wystawa będzie prezentować:

• dokumentację fotograficzną projektów zrealizowanych przez organizacje pozarządowe przy współfinansowaniu MSZ w 2004 oraz 2005 roku. W 2005 roku Ministerstwo Spraw Zagranicznych sfinansowało 40 projektów organizacji pozarządowych. Projekty były skierowane do krajów rozwijających się i w okresie transformacji;

• dokumentację fotograficzną projektów zrealizowanych w ramach Funduszu Małych Grantów w 2005 roku. Z Funduszu, na wniosek Ambasad RP, dofinansowujemy niewielkie projekty pomocowe, np. remont dachu szkoły, zakup komputerów dla ośrodka kultury lub budowę studni. Projekty te mają duże znaczenie i dają bardzo efekty w życiu codziennym społeczności lokalnych. Na wystawie znajdują się zdjęcia z projektów realizowanych za pośrednictwem Ambasad RP w Senegalu oraz w Kenii. Projekty obejmowały swym zasięgiem: Burundi, Kenię, Ruandę oraz Senegal;

• dokumentację fotograficzną akcji humanitarnych przeprowadzonych w odpowiedzi na katastrofy humanitarne. ramach pomocy humanitarnej, Polska finansuje kupno produktów oraz sprzętu potrzebnego do realizacji akcji humanitarnych. Wspieramy polskie organizacje pozarządowe w ich działaniach związanych z pomocą humanitarną. Jeśli zachodzi taka potrzeba wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Administracji oraz Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności wysyłamy szpitale polowe oraz niezbędne leki, środki sanitarne i higieniczne.

Dziękujemy współpracującym z nami organizacjom pozarządowym za przekazany materiał fotograficzny.

w górę

Tagi