Polska pomoc

Inauguracja Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha

Polityka stypendialna jest kluczowym obszarem polskiej współpracy rozwojowej, a Program im. Stefana Banacha jest jednym z jej flagowych przedsięwzięć. Celem programu jest zapewnienie dostępu do kształcenia w dziedzinach ważnych dla budowy sprawnego państwa oraz rozwoju gospodarki. Program służy również promocji idei zbliżenia krajów partnerskich z Polską i Unią Europejską.

W roku akademickim 2017/2018 stypendia uzyskały 83 osoby (na studia I st. licencjackie – 8 osób, na studia II st. magisterskie – 51 osób, na studia III st. doktoranckie – 24 osoby). Najwięcej z Ukrainy – 54 osoby oraz z Białorusi – 23 osoby.

W dniu 1 grudnia na PGE Narodowy zainaugurowano kolejną edycję Programu Stypendialnego im. Stefana Banacha. Zwracając się do zebranych podsekretarz stanu w MSZ - Marek Magierowski powiedział, że w efekcie przeglądu krajów priorytetowych Programu od 2018 roku, MSZ planuje zwiększyć zasięg terytorialny o pięć krajów Azji Centralnej: Kazachstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan i Tadżykistan. Resort podejmuje także starania w celu zapewnienia optymalnych warunków do nauki w Polsce. W tym celu zostaną zapewnione środki finansowe na zwiększenie stawek stypendiów. – „Bardzo się cieszę, że wśród wielu różnych możliwości i kierunków, które stoją przed młodymi i zdolnymi ludźmi wybraliście studia na polskich uczelniach wyższych. Jestem przekonany, że pobyt w Polsce będzie dla was inspirujący, a czas i praca, które zainwestujecie w naukę przyniosą efekty w postaci przyszłych sukcesów zawodowych” - powiedział wiceminister Magierowski na otwarciu Zjazdu Stypendystów Programu. - "Mam także nadzieje, że będziecie ambasadorami polskości w swoich środowiskach" - dodał wiceminister Magierowski. 

Program Stypendialny im. Stefana Banacha realizowany jest od roku akademickiego 2013/2014 jako inicjatywa MSZ oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 1 października 2017 r. koordynacją programu zajmuje się Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

***

MSZ w ramach środków rozwojowych finansuje dwa programy stypendialne kierowane do obywateli krajów rozwijających się: Program stypendialny im. Stefana Banacha i Program stypendialny im. Ignacego Łukasiewicza. W 2017 r. MSZ przeznaczyło na ten cel kwotę 5,2 mln zł.

Stypendyści Programu im. S. Banacha kształcą się m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Politechnice Warszawskiej.

 

w górę

Tagi