Polska pomoc

IV Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej

W dniu 18 września 2010 roku w gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się IV Forum Polskiej Współpracy Rozwojowej zorganizowane przez pion współpracy rozwojowej MSZ. Celem Forum było zapoznanie polskiej opinii publicznej ze skalą i formami zaangażowania Polski na rzecz krajów rozwijających się. Formuła spotkania była otwarta, wszystkie elementy programu były dostępne dla publiczności.

Forum rozpoczęło się pokazem zrealizowanego na zlecenie MSZ filmu „Szermierze dla Palestyny", prezentującego projekt wyszkolenia narodowej kadry szermierzy w Palestynie i jego pozytywny rezonans wśród społeczności lokalnej. Następnie podsekretarz stanu pan Henryk Litwin, reprezentujący podczas tegorocznego Forum ministra spraw zagranicznych, przedstawił program polskiej pomocy rozwojowej na rok 2010 oraz „Raport roczny 2009 - Polska współpraca na rzecz rozwoju" zawierający szczegółowy przegląd ubiegłorocznej działalności pomocowej. Przedstawił także laureata nagrody za najlepszy projekt zrealizowany w 2009 roku na rzecz krajów-beneficjentów polskiej pomocy zagranicznej (pierwsza edycja konkursu), którym został Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Oddział w Starym Polu. Nagrodzony projekt to „Reformy samorządowo-gospodarcze na obszarach wiejskich Krymu z wykorzystaniem standardów europejskich".

W części konferencyjnej Forum „Grupa Zagranica" zaprezentowała własny raport „Polska Pomoc Zagraniczna 2009", w którym zawarto wnioski i rekomendacje.

Odbyły się także dwie debaty publiczne. Pierwsza z nich poświęcona była efektywności pomocy na rzecz rozwoju z punktu widzenia organizacji pozarządowych, kolejna dotyczyła pomocy dla Białorusi jako wyzwania dla europejskiej polityki rozwojowej. Briefing i debaty cieszyły się sporym zainteresowaniem publiczności.

Części konferencyjnej Forum towarzyszyły wydarzenia o charakterze informacyjno-edukacyjnym. W tzw. strefie partnerskiej odbywały się spotkania i działał kiermasz publikacji poświęconych współpracy rozwojowej. Wolontariusze dzielili się swymi doświadczeniami z osobami zainteresowanymi tą formą działalności. Czynne było stanowisko informacyjne, ułatwiające gościom Forum bezpośrednie kontakty i zachęcające ich do włączenia się w działalność na rzecz wyrównywania szans cywilizacyjnych.  Odbywały się warsztaty filmowe dla amatorów (uczestników projektów rozwojowych), warsztaty plastyczne dla najmłodszych, gry edukacyjne dla dzieci. Prezentowana była wystawa fotograficzna, a także filmy o krajach rozwijających się. Całość dopełniała degustacja produktów sprawiedliwego handlu i kuchni etnicznych. Dobry nastrój gości Forum  podtrzymywała muzyka etniczna z różnych regionów świata.

Na fotografiach pragniemy przybliżyć Państwu przebieg i atmosferę IV Forum.

 

w górę

Tagi