Polska pomoc

I Międzynarodowa Konferencja z cyklu Dylematy Rozwoju w XXI w.

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP zapraszają do udziału w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Dylematy Rozwoju w XXI w. pt.Africa and the World in the 21st Century. Perspectives on Development.

Konferencja ma charakter otwarty i odbywać się będzie w dniach 9-10 listopada 2007 r. w Kampusie Głównym UW, Stary BUW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28.

Wszystkich, którym bliskie są problemy Afryki i globalnego rozwoju, zapraszamy do udziału w następujących panelach:

Panel I: Historical Perspectives on African Development.

Panel II: African Poverty: Dimensions, Measures, Trends & Moral Issues.

Panel III: African Economies and International Community: Markets, Trade, Investments.

Panel IV: Aid for Africa: Past Experience and Future Perspectives.

Panel V: Africa and International Security.

Do udziału w panelach dyskusyjnych zaproszeni zostali naukowcy z Europy i Afryki - wybitni specjaliści w zakresie tematyki rozwoju. Wśród panelistów m. in.:

  • prof. Grzegorz W. Kołodko,
  • prof. Ryszard Vorbrich,
  • prof. Jan J. Milewski,
  • prof. Penda Mbow z Senegalu,
  • prof. Elizabeth Sidiropoulos z RPA,
  • prof. Jean-Claude Berthelemy (Sorbona),
  • dr Richard Mbewe,
  • prof. Ryszard Piasecki,
  • prof. Andrzej Gąsowski.

Uczestnicy będą mieli doskonałą okazję do poznania najnowszych trendów w światowych badaniach nad miejscem i przyszłością Afryki w globalizującym się świecie. Po każdym z paneli będzie możliwość włączenia się w dyskusję.

Konferencja jest częścią projektu "Globalny Rozwój - Lokalna Edukacja" realizowanego przez Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych UW przy wsparciu Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej w 2007 r.

w górę

Tagi