Polska pomoc

Gender Equality and Development

Supporting Change Through Advocating More Power to Women: Gender Equality and Development[1]

Panel rozpoczęło wystąpienie prof. S. Ebadi. Zauważyła ona, że nawet w Europie kobiety choć są w znacznie lepszej sytuacji, niż w krajach rozwijających się, w wielu państwach opłacane są gorzej, wykonując tę samą pracę. Jest to również dyskryminacja, choć inna niż w krajach muzułmańskich. Tam kobiety nie mają pozycji społecznej ani politycznej, nie przestrzega się wobec nich praw człowieka, dyskryminują je prawa obowiązujące przy dziedziczeniu, problemem jest również poligamia. Pozycja kobiety w krajach muzułmańskich nie wynika z religii, ale z kultury patriarchalnej, nieakceptującej równości istot ludzkich. Im mniej zaawansowana jest demokracji, tym sytuacja kobiety jest gorsza. Szansą na przezwyciężenie tej sytuacji jest edukacja kobiet.

C. Sánchez przedstawiła Raport Banku Światowego nt. równości płci (gender equality), podkreślając jednocześnie rolę edukacji i ruchów społecznych na rzecz wzmocnienia roli kobiet.

J.-L. Ville omówił opracowany w KE raport powstały w oparciu o dane dostarczone przez państwa członkowskie.  Podkreślił, że GEWE[2] obejmuje nie tylko cele rozwojowe, lecz także prawa człowieka i kwestie sprawiedliwości społecznej. Na poziomie UE należy wspierać obecność kobiet w polityce; należy także dbać o kwestie równości płciw dialogu z krajami partnerskimi, lepiej wykorzystywać istniejące instrumenty, a także dbać o intelektualną rolę EU w kwestii równości płci.

F. Arthur podkreślił, że Norwegia jest jednym z promotorów równości płci; dodał, że edukowanie w tej kwestii dotyczy nie tylko kobiet. Poinformował o powstaniu UN Women z filią w Brukseli.

W dyskusji podkreślono rolę mediów w promocji równości płci. Kwestie płci powinny stanowić część globalnego rozwiązania, a nie być traktowane jako odrębne zagadnienie.

 

[1] Organizator: Grupa Banku Światowego i Komisja Europejska. Paneliści: Frederik Artur (Ambasador ds. Równości płci, MSZ Norwegii), prof. Shirin Ebadi (laureatka Pokojowej Nagrody Nobla w 2003 r.), Carolina Sánchez (Bank Światowy), Jean-Louis Ville (DG DEVCO). Moderator: Sandor Sipos z Grupy Banku Światowego.

[2] Gender Equality and Women Empowerment.

w górę

Tagi