Polska pomoc

Forum Współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z Organizacjami Pozarządowymi

27 marca 2008 r. odbyło się Forum Współpracy Ministra Spraw Zagranicznych z Organizacjami Pozarządowymi.

Forum stanowi nową formułę dialogu administracji publicznej z sektorem pozarządowym na tematy związane z polską polityką zagraniczną. Celem spotkania było nakreślenie  warunków debaty i nadanie kształtu mechanizmom współpracy pomiędzy MSZ a organizacjami pozarządowymi oraz wspólna refleksja nad nowoczesnymi formami współpracy przy realizacji głównych zadań MSZ i oczekiwaniami środowiska pozarządowego w tym zakresie.

Zobacz program Forum

             

w górę

Tagi