Polska pomoc

Fantomy do nauki podstawowego podtrzymywania życia

W ostatnich dniach grudnia 2006 r. Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża wysłał do Mołdowy partię 12 fantomów do nauki podstawowego podtrzymywania życia (PPŻ). Fantomy zostały zakupione ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych przeznaczonych na finansowanie projektów pomocy rozwojowej za granicą, w ramach projektu „Pomocna wiedza" realizowanego wspólnie przez PCK i Mołdawskie Stowarzyszanie Czerwonego Krzyża.

Pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża zapoznali się z potrzebami Mołdawskiego Czerwonego Krzyża w dziedzinie pierwszej pomocy i wspólnie z nimi zadecydowali o zakupie 8 dużych manekinów i 6 fantomów-niemowlaków. Fantomy zostały dostarczone do Kiszyniowa, gdzie pomogą mołdawskim przedstawicielom Czerwonego Krzyża rozwinąć system kursów pierwszej pomocy.

w górę

Tagi