Polska pomoc

Europejskie Dni Rozwoju 2011 - informacje

Potwierdzamy, że  6. edycja Europejskich Dni Rozwoju (EDR) odbędzie się w dniach 15-16 grudnia 2011 r. w Warszawie. Na główny obiekt imprezy zostało wybrane Centrum Nauki Kopernik, które jest jednym z najnowocześniejszych centrów naukowo-konferencyjnych w Europie.

Tematem przewodnim tegorocznych EDR będzie rozwój i demokracja, który w świetle ostatnich wydarzeń na Białorusi, w Afryce Północnej, Syrii czy Sudanie wydaje się szczególnie aktualnym. W trakcie konferencji planujemy również położyć nacisk na kwestię skuteczności pomocy, z uwagi na fakt, że odbędzie się ona tuż po zakończeniu IV Forum Wysokiego Szczebla nt. Skuteczności Pomocy w Pusan.

Informujemy, że w dniu 7 lipca 2011 r. w Brukseli odbyło się pierwsze spotkanie podmiotów zaangażowanych w przygotowanie imprezy (tzw. stakeholders meeting). Na spotkaniu ogłoszono, że 10 spośród 18 planowanych paneli zostanie zorganizowanych przez zewnętrznych partnerów, a przydział poszczególnych paneli nastąpi w drodze otwartego konkursu. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do przedkładania propozycji tematów, które przesyłać można wyłącznie między 25 lipca a 19 sierpnia br. poprzez profil swojej organizacji/ instytucji założony na stronie internetowej.

Dodatkowe informacje o warunkach zgłaszania paneli znajdują się na stronie http://eudevdays.eu/useful_documents_en.cfm w pliku Minutes - Stakeholder Meeting - 7 July 2011 (dostęp po zalogowaniu się na swój profil).

Informujemy, że wydarzeniem towarzyszącym EDR będzie Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDOC „GLOBALNY ROZWÓJ W KINIE", którego zwycięzca zostanie ogłoszony w trakcie imprezy w Centrum Nauki Kopernik. Więcej informacji o festiwalu znajduje się na stronie: http://festival.humandoc.net/pl/.

w górę

Tagi