Polska pomoc

Edukacja globalna z klasą

 

Ruszyła rekrutacja do kursu internetowego połączonego warsztatami stacjonarnymi dla nauczycieli w ramach projektu „Edukacja globalna z klasą" realizowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Rekrutacja potrwa do końca września 2011 r.

Projekt jest skierowany głównie do nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, geografii i biologii w gimnazjach.

Kurs internetowy zapozna nauczycieli z tematyką edukacji globalnej, przedstawi sposoby jej realizacji w szkołach, a także interaktywne metody w edukacji globalnej. Kurs będzie również okazją do wzbogacenia zajęć szkolnych o ciekawe ćwiczenia, a także stworzenia projektu uczniowskiego w zakresie edukacji globalnej.

Uczestnicy kursu i warsztatów otrzymają dwie publikacje zawierające scenariusze zajęć do wykorzystania na godzinach wychowawczych oraz ćwiczenia - na lekcjach przedmiotowych.

Tematyka materiałów edukacyjnych:

  1. Dostrzeganie i rozumienie współzależności (przykłady współzależności łączących ludzi z Polski z mieszkańcami Afryki)
  2. Rozumienie równości i godności (znaczenie równości praw w kontekście relacji Północ-Południe)
  3. Postawa empatii (kształtowanie empatii poprzez pokazywanie historii zwykłych ludzi z Polski i np. Sudanu)
  4. Krytyczne myślenie i ocena informacji na temat globalnego Południa (porównanie opinii o wybranym zagadnieniu społecznym/politycznym mieszkańców Afryki i Europy)
  5. Rozumienie bogactwa i ubóstwa (rozszerzenie rozumienia terminów bogactwa i ubóstwa poza wymiar ekonomiczny, na podstawie wywiadów z rówieśnikami z jednego z państw afrykańskich)
  6. Rozumienie sprawiedliwości społecznej (czym jest sprawiedliwość społeczna w skali kraju i w skali świata, perspektywa Polski i jednego z krajów afrykańskich)
  7. Postawa zaangażowania (przykłady lokalnych inicjatyw z krajów afrykańskich, przełamanie stereotypu bierności)
  8. Obywatelstwo globalne (co znaczy być obywatelem świata w Polsce, co znaczy być obywatelem świata w Zambii)
  9. Przekonanie o możliwości osobistego wpływania na świat przez zwykłych ludzi /współodpowiedzialność/ (budowa poczucia sprawstwa, ang. empowerment, na podstawie przykładów lokalnych inicjatyw, które odniosły globalny sukces)
  10. Własne zaangażowanie (planowanie własny działań na podstawie inspiracji z wywiadów z mieszkańcami z krajów Południa).

 

Szczegółowe informacje o kursie dostępne są na stronie organizatora:

http://www.ceo.org.pl/portal/b_piz_edukacja_globalna_doc?docId=60474

w górę

Tagi