Polska pomoc

Edukacja globalna w szkolnych projektach edukacyjnych

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekt pt. „Edukacja globalna w szkolnych projektach edukacyjnych" skierowany do środowisk szkolnych (młodzieży i nauczycieli) z całej Polski.


Co, gdzie, kiedy:

Czerwiec - spotkania informacyjne o projekcie w regionalnych Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli oraz ogłoszenie konkursu na najlepszy projekt o edukacji globalnej dla szkół gimnazjalnych.

Sierpnień i wrzesień - warsztaty dla ok. 400 nauczycieli ze wszystkich województw omawiające miejsce edukacji globalnej w programie nauczania oraz przygotowujące do napisania projektu edukacyjnego.

Październik - spotkania z wolontariuszami programu Wolontariat Polska Pomoc realizowanym przez MSZ w Afryce Subsaharyjskiej, Ameryce Łacińskiej i Azji w latach 2008-2010. Wolontariusze opowiedzą o swoich doświadczeniach, przedstawią filmy, zdjęcia z krajów, które odwiedzali, a także przeprowadzą gry edukacyjne z uczniami.

Szczegółowe informacje na temat projektu i problematyki związanej z edukacją rozwojową można znaleźć na stronie internetowej: http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/. Za pośrednictwem tej witryny nauczyciele mogą również uczestniczyć w szkoleniu e-learningowym dotyczącym m.in. problemów globalnych, wskaźników sytuacji społecznej i gospodarczej, Milenijnych Celów Rozwoju, edukacji globalnej na świecie i w polskiej szkole.

Dla szkół przygotowana zostanie również „wyprawka" zawierająca materiały edukacyjne do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji globanej.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na listopad 2011 r. Wówczas, podczas obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej, odbędzie się konferencja podsumowująca efekty tego przedsięwzięcia. Ogłoszone zostaną również wyniki konkursu na najlepszy szkolny projekt. 48 najlepszych projektów (po 3 z każdego województwa) zostanie nagrodzonych zestawami instrumentów muzycznych pochodzącymi z krajów rozwijających się. Zwycięskie projekty zostaną również opisane na stronie internetowej projektu.

w górę

Tagi